aktualności, ogólne, przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP I DOSTAWA PŁUGOPIASKARKI

15 października, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawę pługopiaskarki”. Szczegóły zapytania poniżej: Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o wyborze oferty

aktualności, ogólne, przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Piłsudskiego, Spacerowej, Ogrodowej w Miechowie

11 października, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Piłsudskiego, Spacerowej, Ogrodowej w Miechowie”. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2021 r. do godziny 14:00 w zaklejonej kopercie w Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. […]

aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej 3 szczotkowej.

3 października, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawę zamiatarki samojezdnej 3 – szczotkowej.” Szczegóły zapytania poniżej: Zapytanie_ofertowe_zamiatarka   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: sekretariat lub drogą pocztową w terminie do dnia 07.10.2021 r. do godz. 12:30 w zamkniętej kopercie […]

ogólne

WYMIANA WODOMIERZY W RAMACH PROJEKTU „WDROŻENIE SYSTEMU E-WODA W GMINIE MIECHÓW”

24 września, 2021, Autor: zwik

Szanowni Odbiorcy, Informujemy, że obecnie trwa wymiana wodomierzy na terenie Gminy i Miasta Miechów w ramach projektu „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów”. Dotychczas wymieniono ok. 2 800 szt. urządzeń pomiarowych. Termin zakończenia prac przewidywany jest do 30.11.2021r. Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę, kolejnym etapem będzie wdrożenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Już teraz serdecznie zachęcamy […]

aktualności, ogólne

AWARIA LINII TELEFONICZNEJ

17 września, 2021, Autor: zwik

Informujemy, iż w związku z awarią techniczną linii telefonicznej (niezależną od ZWiK) mogą wystąpić problemy z połączeniem telefonicznym ze Spółką. Planowany termin usunięcia awarii przez Operatora sieci – 23.09.2021r. Prosimy o kontaktowanie się z nami drogą mailową na adres: biuro@zwikmiechow.pl

aktualności, ogólne

NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

26 sierpnia, 2021, Autor: zwik

Szanowni Odbiorcy, informujemy, iż od dnia 01.09.2021 r. na terenie gminy Miechów będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W pierwszym roku obowiązywania nowych taryf ( tj. od 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.) cena 1 m3 wody, cena 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców […]

aktualności, ogólne

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OD DNIA 29.08.2021R.

26 sierpnia, 2021, Autor: zwik

Informujemy, że od dnia 29 sierpnia 2021 roku wprowadzone zostają zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Miechowie.  Zmiany dotyczą dostosowania rozkładów jazdy autobusów miejskich do wprowadzonych przez PKP zmian kursowania pociągów (ważnego od 29.08.2021 do 06.11.2021). Jednocześnie informujemy, że wg informacji zamieszczonej przez Koleje Małopolskie w tym okresie pojawią się utrudnienia na trasie Kraków […]

aktualności, ogólne

Jednodniowa zmiana rozkładu jazdy komunikacji miejskiej – 22.08.2021

13 sierpnia, 2021, Autor: zwik

Szanowni Państwo, W związku z organizacją w Miechowie wydarzenia „Małopolski festiwal smaku 2021” w dniu 22.08.2021 r. Komunikacja miejska w Miechowie kursuje według zmienionego na ten dzień rozkładu jazdy (bez wjazdu do Rynku Głównego). Rozkład jazdy obowiązujący w dniu 22.08.2021 r. będzie umieszczony wewnątrz autobusu oraz dostępny na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie […]

aktualności, ogólne

Harmonogram wymiany wodomierzy w ramach projektu „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów”

2 lipca, 2021, Autor: zwik

Szanowni Odbiorcy, Przedstawiamy poniżej harmonogram wymiany wodomierzy na terenie Gminy i Miasta Miechów w ramach projektu „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów”. Wymiany będą dokonywane w terminie od 05.07.2021r. do 30.11.2021r. Wymiana liczników głównych jest bezpłatna. Natomiast odpłatnie należy wymienić podlicznik, który również podlega obowiązkowi okresowej wymiany legalizacyjnej. Przedstawiony harmonogram w zależności od czynników niezależnych […]

aktualności, ogólne

„Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów” – wymiana wodomierzy

22 czerwca, 2021, Autor: zwik

Szanowni odbiorcy, w związku z realizacją zadania pn. „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów” w terminie od 05.07.2021r. do 30.11.2021r. na terenie gminy i miasta Miechów przeprowadzane będą wymiany wodomierzy. W miejsce dotychczas użytkowanych zostaną zamontowane nowoczesne wodomierze z nakładkami radiowymi. W związku z wymianą wodomierzy, może nastąpić okresowa przerwa w dostawie wody. Odbiorcy usług są […]