CENNIK USŁUG

L.p.

Rodzaj usługi

Cena
netto
(zł)

Warunki realizacji

1.

Odbiór sublicznika i zaplombowanie

50,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

2.

Wykonanie próby szczelności wodociągu na zlecenie inwestora

800,00

Pisemne zlecenie

3.

Wymiana uszkodzonego/rozmrożonego wodomierza 1/2″ lub 3/4″ z winy odbiorcy usług (+ koszt wodomierza i/lub modułu radiowego)

100,00

4.

Wymiana uszkodzonego/rozmrożonego wodomierza 1″ i powyżej z winy odbiorcy usług

wg kalkulacji indywidualnej

5.

Zaplombowanie licznika po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od ZWIK w Miechowie Sp. z o.o.

20,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

6.

Zamknięcie zasuwy na przyłączu wody na zlecenie klienta

100,00

Pisemne zlecenie

7.

Otwarcie zasuwy na przyłączu wody na zlecenie klienta

100,00

Pisemne zlecenie

8.

Ponowne włączenie przyłącza wody lub przyłącza kanalizacyjnego zamkniętych z winy odbiorcy usług

250,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

9.

Otwarcie zasuwy sieciowej i odpowietrzanie

200,00

Pisemne zlecenie

10.

Wykonanie przewiertu do Ø 160 (za 1 mb)

70,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

11.

Nadzór branżowy nad odbiorem przyłącza kanalizacyjnego

100,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

12.

Nadzór branżowy nad odbiorem przyłącza wodociągowego

100,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

13.

Kontrola działania wodomierza w autoryzowanej stacji badań

200,00

Pisemne zlecenie

14.

Samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu lub zasuwy na sieci

250,00

15.

Dostawa wody pitnej beczkowozem (za godzinę), poj. beczki do 1,5 m3

100,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

16.

Usługa koparko ładowarką Caterpillar (za godzinę)

Usługa mini koparką Kubota KX 018-4 (za godzinę)

100,00

70,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

17.

Usługa traktor+beczka asenizacyjna poj. 10 m3 (za godzinę)

100,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

18.

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji urządzeniem typu Wuko (za godzinę) – Volkswagen 

Jelcz SCK-3Z

120,00

340,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany transport wg cennika

19.

Montaż studni wodomierzowej Ø 400

950,00

Pisemne zlecenie

20.

Montaż studni wodomierzowej Ø 1000

1500,00

Pisemne zlecenie

21.

Lokalizacja wycieku wody na sieci wodociągowej (za godz.)

150,00

Pisemne zlecenie

22.

Usługa dojazdu oraz transportowa samochodem dostawczym (za km)

2,50

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

23.

Przywrócenie dostawy wody dłużnikowi po uregulowaniu należności (w dni robocze w ciągu 24 godzin)

150,00

Pisemne zlecenie

24.

Nadzór przy prowadzeniu budowy sieci lub przyłączy do sieci przy prowadzeniu robót w obrębie istniejących urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych (za godz.)

30,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

25.

Wykonanie przyłącza wodociągowego o śr.   Φ 25 mm do   ϕ63 mm (z robotami ziemnymi) za mb

55,00

Pisemne zlecenie

26.

Wykonanie przyłącza wodociągowego o śr. Φ 90 mm (z robotami ziemnymi) za mb

70,00

Pisemne zlecenie

27.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. Φ 160 mm (z robotami ziemnymi) za mb

85,00

Pisemne zlecenie

28.

Wykonanie zgrzewu rur PE do Ø 90 (cena 1 zgrzewu, max do 5 zgrzewów)

100,00

Pisemne zlecenie

29.

Wykonanie zgrzewu rur PE Ø 90 do Ø 160 (cena 1 zgrzewu, max do 5 zgrzewów)

120,00

100,00

30.

Pozostałe usługi

wg kalkulacji indywidualnej

Uwaga: Wszystkie ceny podane w tabeli są stawkami netto, do których zostanie naliczony podatek VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami prawa.
W rozliczeniu godzinowym opłata za wykonaną usługę wykonaną w czasie krótszym niż jedna godzina naliczana będzie jak za pełną godzinę. Rozliczanie każdej następnej godziny z dokładnością do 15 min.