ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Telefony

Biuro obsługi klienta

Biuro, sekretariat

Pompownia

41 391 47 90

508 344 284

Dział budowlany, ochrony środowiska i transportu

Zgłoś awarię

41 383 11 19

CAŁODOBOWY NR ALARMOWY
533 383 604

Dział wod-kan, ciepłownictwo

Oczyszczalnia ścieków

Mail

Dział budowlany, ochrony środowiska i transportu

Dział wod-kan, ciepłownictwo

Formularz kontaktowy
    ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
    W MIECHOWIE SPÓŁKA Z O. O.
    UL. Racławicka 41, 32-200 Miechów
    NIP 6591547904, REGON 380162449
    KRS 0000733835, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 10 127 000,00 zł