Telefony

Biuro obsługi klienta

Biuro, sekretariat

Pompownia

41 391 47 90

508 344 284

Dział budowlany, ochrony środowiska i transportu

Zgłoś awarię

41 383 11 19

CAŁODOBOWY NR ALARMOWY
533 383 604

Dział wod-kan, ciepłownictwo

Oczyszczalnia ścieków

Mail

Dział budowlany, ochrony środowiska i transportu

Dział wod-kan, ciepłownictwo

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W MIECHOWIE SPÓŁKA Z O. O.
UL. Racławicka 41, 32-200 Miechów
NIP 6591547904, REGON 380162449
KRS 0000733835, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 3 179 000,00 zł