ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków.

24 czerwca, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków.


Obowiązki:

  • zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,

  • zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,

  • nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,

  • okresowe konserwacje oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,

  • aktywny udział w procesie usuwania awarii,

  • nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,

  • udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,

  • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków,

  • nadzór i kontrola nad wynikami badań.

Wymagania:

  • wyższe lub średnie techniczne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, sanitarnej lub pokrewnej,

  • doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy w jednostce o wskazanym lub zbliżonym zakresie działania.

  • znajomość uregulowań prawnych z zakresu:

– finansów publicznych,

– ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– przepisów prawa pracy, bhp i p.poż.

– utrzymania /eksploatacji urządzeń,

  • umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,

  • wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków,

  • mile widziana znajomość przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych,

  • dobre umiejętności komunikacyjne oraz konstruktywnego myślenia,

  • elastyczność działania w zmieniających się warunkach,

  • prawo jazdy kat. B

Oferujemy: 

  • Umowę o pracę

  • Atrakcyjne wynagrodzenie (adekwatne do umiejętności)

  • Szkolenia i możliwość rozwoju

Termin złożenia aplikacji: 24.07.2019r. Osoby zainteresowane prosimy wysłać CV na adres e mail.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli, która stanowi załącznik do ogłoszenia o pracę.

Klauzula inf. – rekrutacja dla pracowników

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru_oczyszczalnia_2019