aktualności, ogólne

BUDOWA DWÓCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SP. Z O. O.

22 sierpnia, 2022, Autor: zwik
W dniu 19 sierpnia 2022 r. zrealizowane zostały prace związane z realizacją dwóch zadań polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50,00 kWp na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50,00 kWp na potrzeby punktu ładowania autobusów dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. jako operatora komunikacji miejskiej w Miechowie” dofinansowanych przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie.
Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne zużywana będzie na potrzeby własne Zakładu oraz na potrzeby punktu ładowania autobusów elektrycznych znajdującego się przy ulicy Racławickiej w Miechowie.
Obydwie instalacje zostały zamontowane na konstrukcji wolnostojącej przed budynkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. Wybudowanie instalacji fotowoltaicznych otwiera drogę do wytwarzania taniej energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, jakim jest energia promieniowania słonecznego. Podstawowym celem zadania jest redukcja kosztów energii elektrycznej, ekologiczny sposób pozyskiwania prądu, brak emisji CO₂ oraz częściowe uniezależnienie od zewnętrznych dostawców prądu.
Na podstawie umów z dnia 07.09.2022 r. zawartych pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielone zostały pożyczki pieniężne w wysokości po 144 700,00 zł na każde zadanie.
Całkowita wartość projektu wynosi:
1. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50,00 kWp na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.” – 178 350,00 zł.
2. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50,00 kWp na potrzeby punktu ładowania autobusów dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. jako operatora komunikacji miejskiej w Miechowie” – 178 350,00 zł.
Wykonawcą robót budowlano-montażowych była wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego firma – Paweł Regucki Elektroautomatyka Firma Handlowo-Usługowa.