aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej Biskupice, Falniów

21 maja, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. realizuje zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Biskupice i Falniów w gminie Miechów”.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m wraz z pompownią ścieków w miejscowości Biskupice. Do kanalizacji sanitarnej podłączone zostaną gospodarstwa domowe w miejscowości Biskupice.

Wartość inwestycji wynosi 305 561,13 zł, z czego 155 464 zł stanowi dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior z Miechowa.