ogólne

Budowa sieci wodociągowej Zagorzyce – Podmiejska Wola

24 kwietnia, 2019, Autor: zwik

W dniu dzisiejszym rozpoczęto budowę sieci wodociągowej  na odcinku Zagorzyce – Podmiejska Wola. Prace wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Miechowie sp. z o.o. Długość budowanej sieci – 710 mb. Kolejnym etapem będzie rozbudowa zestawu hydroforowego w Zagorzycach. Dzięki tej inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Miechowie sp. z o.o. nie będzie już zaopatrywać się w wodę z Gminy Charsznica, a dla mieszkańców Podmiejskiej Woli zniknie problem „braku wody” w sytuacjach zwiększonego poboru wody przez odbiorców w Chodowie i Charsznicy. Planowany termin zakończenia prac związanych z przedmiotową inwestycją – czerwiec 2019.