aktualności, ogólne

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ !!!

3 lipca, 2024, Autor: zwik


UEfEM

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. otrzymał znaczące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Miechów, poprawa gospodarki osadowej, zwiększenie efektywności dostaw wody poprzez budowę magistrali łączącej ujęcie Biskupice ze zbiornikami Góra Komorowska.

Całkowita wartość projektu – 9 064 220,75 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich – 7 062 675,24 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną ważne zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Miechów:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Piłsudskiego, Spacerowej i Ogrodowej w Miechowie.

2. Rozbudowa wodociągu dla miasta Miechowa z włączeniem ujęcia „Biskupice” – budowa magistrali łączącej ujęcie „Biskupice” ze zbiornikami „Góra Komorowska”.

3. Zakup kompletnej instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych wraz z modernizacją szaf sterowniczych oraz systemem SCADA, zakup i montaż instalacji wody popłucznej do procesu odwadniania osadu, zakup ładowarki do przewozu i przeładunku środka poprawiającego właściwości gleby.

4. Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne na oczyszczalni ścieków – zakup dmuchaw napowietrzających do wstępnych komór fermentacji WKFz, zakup pomp.

INFORMACJA