aktualności, ogólne

Dotacja z PROW na budowę sieci kanalizacyjnej

17 lipca, 2020, Autor: zwik

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 09.07.2020 przekazał promesy dla samorządów i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
W gronie prawie 70 beneficjentów znalazł się również Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. Otrzymaliśmy 186 093 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Biskupice i Falniów w Gminie Miechów”. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek kanalizacji, który nie znalazł się we wniosku o dofinansowanie w poprzednim naborze z uwagi na limity przyznania pomocy finansowej.

 

Więcej informacji: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/apel-marszalka-o-kolejne-skladanie-wnioskow