ogólne

Infromacja PGNIG w sprawie taryfy dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych

21 maja, 2019, Autor: zwik

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości odpowiedź uzyskaną od dostawcy paliwa gazowego w sprawie taryfy dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych, z której wynika, że jedynie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego w połączeniu z celem zakupu paliwa gazowego (wytwarzanie ciepła tylko na potrzeby gospodarstw domowych) daje możliwości rozliczania odbiorcy na podstawie cen zawartych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE.

PGNIG_taryfy zatwierdzone przez Prezsa URE (1)