aktualności, ogólne

Kolejne pojazdy komunalne w naszej Spółce !!!

25 listopada, 2021, Autor: zwik

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zakupił nowoczesną zamiatarkę Swingo 200+ oraz pługopiaskarkę Mercedes 1824. To kolejne pojazdy komunalne, dzięki którym możemy poszerzać zakres działalności Spółki oraz realizować kolejne zadania dla Gminy Miechów. Zamiatarka Swingo 200+ to idealne rozwiązanie do codziennych prac porządkowych zarówno na jezdni, chodnikach i ścieżkach rowerowych w centrach miast. Zamiatarka Swingo 200+ spełnia wymogi najbardziej rygorystycznego certyfikatu Level PM10 (4 gwiazdki) oraz PM2,5. Certyfikat stanowi potwierdzenie danej cechy jakościowej na terenie całej Europy, a przyznanie w teście PM10 czterech gwiazdek oznacza spełnienie wymogów dotyczących utrzymania najwyższej czystości powietrza oraz zapewnienia optymalnej wydajności absorpcji pyłu PM2,5. Z kolei piaskarka firmy Econ i ładowności 8640 kg zabudowana jest na podwoziu Mercedesa 1824 o mocy 240 KM – sprzęt ten pozwoli skutecznie zadbać o szybkie oraz dokładne utrzymanie dróg na terenie miasta Miechów w sezonie zimowym.

Obydwie inwestycje zostały sfinansowane  ze środków własnych Spółki.