aktualności, ogólne

KOMUNIKAT !!!

30 kwietnia, 2020, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje zarządców obiektów unieruchomionych z powodu epidemii o obowiązku spuszczenia wody zalegającej w wewnętrznej instalacji wodociągowej. Takie działania pozwolą uniknąć zanieczyszczenia wtórnego wody, minimalizują ryzyko namnażania się bakterii w wodzie wskutek jej zastoju w instalacjach.

Woda musi być spuszczona we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, w których występuje niski, nieregularny rozbiór wody lub obecnie są nieużywane odcinki sieci wewnętrznej. Zalecamy również przed ponownym uruchomieniem sieci wewnętrznej przeprowadzenie badania jakości wody w celu ustalenia jej bezpieczeństwa dla odbiorców. W uzasadnionych przypadkach należy rozważyć dezynfekcję instalacji wewnętrznej.