aktualności, ogólne

NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

26 sierpnia, 2021, Autor: zwik

Szanowni Odbiorcy,

informujemy, iż od dnia 01.09.2021 r. na terenie gminy Miechów będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W pierwszym roku obowiązywania nowych taryf ( tj. od 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.) cena 1 m3 wody, cena 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców będzie wynosić odpowiednio:

L.p.

Grupa

Wyszczególnienie

Cena netto zł

L.p.

Grupa

Wyszczególnienie

Cena netto zł

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

1 GD
Gospodarstwa domowe

1. Cena za dostarczoną wodę
[zł/m3]

3,75

1.

1 GD
Gospodarstwa domowe

1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3]

6,25

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

3,50

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

3,50

2.

2 P
Pozostali odbiorcy

1. Cena za dostarczoną wodę
[zł/m3]

3,75

2.

2 P
Pozostali odbiorcy

1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3]

6,25

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

8,00

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

8,00

W drugim roku obowiązywania nowych taryf ( tj. od 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.) cena 1 m3 wody, cena 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców będzie wynosić odpowiednio:

L.p.

Grupa

Wyszczególnienie

Cena netto zł

L.p.

Grupa

Wyszczególnienie

Cena netto zł

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

1 GD
Gospodarstwa domowe

1. Cena za dostarczoną wodę
[zł/m3]

3,85

1.

1 GD
Gospodarstwa domowe

1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3]

6,30

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

3,50

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

3,50

2.

2 P
Pozostali odbiorcy

1. Cena za dostarczoną wodę
[zł/m3]

3,85

2.

2 P
Pozostali odbiorcy

1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3]

6,30

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

8,00

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

8,00

W trzecim roku obowiązywania nowych taryf ( tj. od 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r.) cena 1 m3 wody, cena 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców będzie wynosić odpowiednio:

L.p.

Grupa

Wyszczególnienie

Cena netto zł

L.p.

Grupa

Wyszczególnienie

Cena netto zł

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

1 GD
Gospodarstwa domowe

1. Cena za dostarczoną wodę
[zł/m3]

3,95

1.

1 GD
Gospodarstwa domowe

1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3]

6,35

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

3,50

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

3,50

2.

2 P
Pozostali odbiorcy

1. Cena za dostarczoną wodę
[zł/m3]

3,95

2.

2 P
Pozostali odbiorcy

1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3]

6,35

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

8,00

2. Opłata abonamentowa
[zł/1 m-c]

8,00

 

Decyzja PGW Wody Polskie, zatwierdzająca taryfy znajduje się na stronie www.zwikmiechow.pl w zakładce Strefa klienta”.