ogólne

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej

24 października, 2020, Autor: zwik

W dniu 22.10.2020r. w siedzibie Spółki została podpisana umowa na wykonanie „Dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Warszawska, Walki Zbrojnej, Partyzantów w miejscowości Miechów”. Zadanie będzie realizowane przez Firmę Projektowo-Instalacyjną mgr inż. Sławomir Mucha, ul. Nowa nr 23, 32-200 Miechów, a koszt wykonania wyniesie 79 950,00 zł. Po skończonym procesie projektowania i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, Spółka wystąpi o dofinansowanie zewnętrzne, przy udziale którego będzie w stanie zrealizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne, poprawiające w znacznym stopniu jakość życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wpływające pozytywnie na bezpieczeństwo ekologiczne.