aktualności, ogólne

Remont sieci wodociągowej Falniów Wysiołek

30 listopada, 2022, Autor: zwik

Zakończono prace remontowe sieci wodociągowej w Falniowie Wysiołku. Inwestorem zadania był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., który własnymi siłami realizował przedmiotowe prace. W wyniku wykonanych prac zastąpiono azbestową sieć wodociągową rurami PE, co pozwoli na bezawaryjne użytkowanie w latach następnych. Długość wyremontowanego odcinka sieci to ponad 1500 mb.