ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków.

24 czerwca, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków.


Obowiązki:

 • zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,

 • zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,

 • nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,

 • okresowe konserwacje oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,

 • aktywny udział w procesie usuwania awarii,

 • nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,

 • udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,

 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków,

 • nadzór i kontrola nad wynikami badań.

Wymagania:

 • wyższe lub średnie techniczne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, sanitarnej lub pokrewnej,

 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy w jednostce o wskazanym lub zbliżonym zakresie działania.

 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu:

– finansów publicznych,

– ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– przepisów prawa pracy, bhp i p.poż.

– utrzymania /eksploatacji urządzeń,

 • umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,

 • wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków,

 • mile widziana znajomość przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych,

 • dobre umiejętności komunikacyjne oraz konstruktywnego myślenia,

 • elastyczność działania w zmieniających się warunkach,

 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy: 

 • Umowę o pracę

 • Atrakcyjne wynagrodzenie (adekwatne do umiejętności)

 • Szkolenia i możliwość rozwoju

Termin złożenia aplikacji: 24.07.2019r. Osoby zainteresowane prosimy wysłać CV na adres e mail.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli, która stanowi załącznik do ogłoszenia o pracę.

Klauzula inf. – rekrutacja dla pracowników

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru_oczyszczalnia_2019