aktualności, ogólne

Zapraszamy do korzystania z e-faktury

17 lipca, 2018, Autor: zwik

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom został uruchomiony moduł E – faktura, który daje możliwość otrzymywania elektronicznej faktury na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Jak skorzystać z usługi:
Ze strony internetowej (panel – Strefa klienta) należy pobrać i wypełnić załącznik nr 1 ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Następnie wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy dostarczyć listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki:

ZWiK w Miechowie Sp. z o. o.
ul. Racławicka 41
32-200 Miechów