aktualności, przetargi

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. w 2020 roku

Listopad 6, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. w 2020 roku. Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, Sekretariat nie później niż do dnia: 14 […]

ogólne

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice – Dziadówki

Listopad 6, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. realizuje kolejne zadanie z zakresu gospodarki wodociągowej – budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice – Dziadówki w gminie Miechów. Celem budowanego wodociągu jest zabezpieczenie w wodę pitną gospodarstw domowych zlokalizowanych wzdłuż wodociągu, borykających się od dłuższego czasu z problemem niedoboru wody. Sieć wodociągowa będzie wykonana z […]

aktualności, ogólne

Obniżka cen opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wrzesień 23, 2019, Autor: zwik

Szanowni klienci,  informujemy, że od dnia 24.09.2019r. ulega obniżce cena usług wywozu nieczystości ciekłych odbieranych pojazdami asenizacyjnymi ZWiK w Miechowie Sp. z o.o. Opłata za jednorazowe opróżnienie, transport i oczyszczenie nieczystości ciekłych wynosi: za pierwszy m3 – 45,00 zł netto, za drugi m3 – 30,00 zł netto, za trzeci i kolejny m3 (do 10 m3) […]

aktualności, ogólne

Zmiana wysokości dopłat do wody oraz ścieków

Wrzesień 19, 2019, Autor: zwik

  Szanowni odbiorcy, uprzejmie informujemy, że od dnia 15.09.2019r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie uchwalone zostały dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. na okres od dnia 15 września 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w następującej […]

aktualności, ogólne

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONTROLI BEZUMOWNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

Wrzesień 3, 2019, Autor: zwik

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001 r. (Dz. U. z dnia 13.07.2001r. z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych […]

aktualności, ogólne

Kolejny pojazd zakupiony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

Sierpień 5, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zakupił kolejny pojazd służący realizacji zadań gminnych. Jest to zamiatarka samobieżna Bucher City Cat 2020, która zdecydowanie podniesie standard świadczonych usług z zakresu utrzymania czystości i porządku w naszym mieście.    

ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków.

Czerwiec 24, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków. Obowiązki: zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego, zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni, nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków, okresowe konserwacje oraz utrzymanie […]

ogólne

Apel o oszczędne korzystanie z wody !

Czerwiec 15, 2019, Autor: zwik

Szanowni Odbiorcy, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów. Podczas ostatniej fali upałów w wielu miejscach w Polsce doszło do obniżenia zwierciadeł wody w studniach oraz zbiornikach wody. Doprowadza to do sytuacji, w których urządzenia na ujęciach wody […]

ogólne

Specjalistyczny pojazd typu WUKO w naszym Zakładzie!

Czerwiec 12, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zakupił specjalistyczny, duży pojazd WUKO. Ma on na celu usuwanie większości awarii sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Samochód jest wyposażony w pompę tłoczącą pod dużym ciśnieniem. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod udrażniania rur stosowana obecnie przez pogotowie kanalizacyjne. Posiada wiele zalet, między innymi nie wymaga zastosowania […]

ogólne

Infromacja PGNIG w sprawie taryfy dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych

Maj 21, 2019, Autor: zwik

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości odpowiedź uzyskaną od dostawcy paliwa gazowego w sprawie taryfy dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych, z której wynika, że jedynie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego w połączeniu z celem zakupu paliwa gazowego (wytwarzanie ciepła tylko na potrzeby gospodarstw domowych) daje możliwości rozliczania odbiorcy na podstawie cen zawartych w taryfie […]