aktualności, ogólne, przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. w 2025 i 2026 roku.

21 maja, 2024, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. w 2025 i 2026 roku. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie […]

aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – dostawa fabrycznie nowej wysokociśnieniowej myjki spalinowej na przyczepie

17 kwietnia, 2024, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowej wysokociśnieniowej myjki spalinowej na przyczepie. Oferta powinna być przesłana na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 11:00 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1_Formularz ofertowy Wzór umowy Zawiadomienie o wyborze oferty

aktualności, ogólne, przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRZEWIERTU STEROWANEGO W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z REMONTEM SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMORÓW, GMINA MIECHÓW.

30 października, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na wykonanie przewiertu sterowanego w ramach realizacji inwestycji związanej z remontem sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, gmina Miechów. Oferta powinna być przesłana na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 10:00 Zapytanie […]

aktualności, ogólne, przetargi

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO (WYWROTKI) MARKI FORD TRANSIT

27 października, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., z siedzibą ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego (wywrotki) marki Ford Transit. Znak sprawy:  ZO/06/2023 Zainteresowani zakupem proszeni są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 […]

aktualności, ogólne, przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

29 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki. Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2023 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem […]

aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ulicy Prusa oraz ulicy Słonecznej w Miechowie, gmina Miechów.

14 lipca, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ulicy Prusa oraz ulicy Słonecznej w Miechowie, gmina Miechów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 21.07.2023 r. do […]

aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy wodociągu w zakresie przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi PKP w Miechowie, gmina Miechów

14 lipca, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy wodociągu w zakresie przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi PKP w Miechowie, gmina Miechów.  Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 21.07.2023 r. do godz. 10:00. Nr sprawy: ZO/03/2023 Szczegóły […]

aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – wykonanie przewiertów sterowanych w ramach realizacji inwestycji związanej z remontem sieci wodociągowej w miejscowości Zagorzyce, gmina Miechów.

22 maja, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na wykonanie przewiertów sterowanych w ramach realizacji inwestycji związanej z remontem sieci wodociągowej w miejscowości Zagorzyce, gmina Miechów. Zapytanie ofertowe Zał 1_formularz oferty Zał 2_oświadczenia Zał 3_ wzór umowy  Szkice sytuacyjne Zawiadomienie o wyborze oferty

aktualności, ogólne, przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO – WYWROTKI O MASIE DO 3,5 TONY

7 kwietnia, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miechowie, adres: ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do złożenia oferty na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego – wywrotki o masie do 3,5 tony dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. Zapytanie ofertowe_leasing […]

aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Dostawa fabrycznie nowego ciągnika przeznaczonego do wykonywania zadań komunalnych z zakresu wywozu nieczystości ciekłych

10 listopada, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika przeznaczonego do wykonywania zadań komunalnych z zakresu wywozu nieczystości ciekłych”. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 […]