AKTUALNOŚĆI

aktualności, ogólne

Obniżka cen opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

23 września, 2019, Autor: zwik

Szanowni klienci,  informujemy, że od dnia 24.09.2019r. ulega obniżce cena usług wywozu nieczystości ciekłych odbieranych pojazdami asenizacyjnymi ZWiK w Miechowie Sp. z o.o. Opłata za jednorazowe opróżnienie, transport i oczyszczenie nieczystości ciekłych wynosi: za pierwszy m3 – 45,00 zł netto, za drugi m3 – 30,00 zł netto, za trzeci i kolejny m3 (do 10 m3) […]

aktualności, ogólne

Zmiana wysokości dopłat do wody oraz ścieków

19 września, 2019, Autor: zwik

  Szanowni odbiorcy, uprzejmie informujemy, że od dnia 15.09.2019r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie uchwalone zostały dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. na okres od dnia 15 września 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w następującej […]

aktualności, ogólne

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONTROLI BEZUMOWNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

3 września, 2019, Autor: zwik

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001 r. (Dz. U. z dnia 13.07.2001r. z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych […]

aktualności, ogólne

Kolejny pojazd zakupiony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

5 sierpnia, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zakupił kolejny pojazd służący realizacji zadań gminnych. Jest to zamiatarka samobieżna Bucher City Cat 2020, która zdecydowanie podniesie standard świadczonych usług z zakresu utrzymania czystości i porządku w naszym mieście.    

ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków.

24 czerwca, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika oczyszczalni ścieków. Obowiązki: zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego, zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni, nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków, okresowe konserwacje oraz utrzymanie […]

ogólne

Apel o oszczędne korzystanie z wody !

15 czerwca, 2019, Autor: zwik

Szanowni Odbiorcy, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów. Podczas ostatniej fali upałów w wielu miejscach w Polsce doszło do obniżenia zwierciadeł wody w studniach oraz zbiornikach wody. Doprowadza to do sytuacji, w których urządzenia na ujęciach wody […]

ogólne

Specjalistyczny pojazd typu WUKO w naszym Zakładzie!

12 czerwca, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zakupił specjalistyczny, duży pojazd WUKO. Ma on na celu usuwanie większości awarii sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Samochód jest wyposażony w pompę tłoczącą pod dużym ciśnieniem. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod udrażniania rur stosowana obecnie przez pogotowie kanalizacyjne. Posiada wiele zalet, między innymi nie wymaga zastosowania […]

ogólne

Infromacja PGNIG w sprawie taryfy dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych

21 maja, 2019, Autor: zwik

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości odpowiedź uzyskaną od dostawcy paliwa gazowego w sprawie taryfy dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych, z której wynika, że jedynie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego w połączeniu z celem zakupu paliwa gazowego (wytwarzanie ciepła tylko na potrzeby gospodarstw domowych) daje możliwości rozliczania odbiorcy na podstawie cen zawartych w taryfie […]

ogólne

Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

30 kwietnia, 2019, Autor: zwik

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z o.o. z siedzibą w Miechowie informuje, że zwołuje I Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) Spółki na dzień 23 maja 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 41 w Miechowie, z porządkiem obrad wskazanym poniżej w załączniku. Zgromadzenie wspólników 23 05.2019

ogólne

Budowa sieci wodociągowej Zagorzyce – Podmiejska Wola

24 kwietnia, 2019, Autor: zwik

W dniu dzisiejszym rozpoczęto budowę sieci wodociągowej  na odcinku Zagorzyce – Podmiejska Wola. Prace wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Miechowie sp. z o.o. Długość budowanej sieci – 710 mb. Kolejnym etapem będzie rozbudowa zestawu hydroforowego w Zagorzycach. Dzięki tej inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Miechowie sp. z o.o. nie będzie już zaopatrywać się […]