ogólne

Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

30 kwietnia, 2019, Autor: zwik

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z o.o. z siedzibą w Miechowie informuje, że zwołuje I Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) Spółki na dzień 23 maja 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 41 w Miechowie, z porządkiem obrad wskazanym poniżej w załączniku.

Zgromadzenie wspólników 23 05.2019