aktualności, ogólne

Remont sieci wodociągowej na ul. Janów Górny

21 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Zakończono prace remontowe sieci wodociągowej na ulicy Janów Górny. Inwestorem zadania był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., który własnymi siłami (oprócz prac przewiertowych) realizował przedmiotowe prace. W wyniku wykonanych prac zastąpiono żeliwną sieć wodociągową rurami PE, co pozwoli na bezawaryjne użytkowanie w latach następnych. Właściwe zsynchronizowanie prac pozwoliło na przedmiotowym odcinku rozpocząć  roboty drogowe przez Gminę Miechów.

Janow                         JANOW