aktualności, ogólne

Remont sieci wodociągowej w Zagorzycach

21 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., realizuje obecnie remont sieci wodociągowej w Zagorzycach. Przedmiotowe prace w większości są wykonywane w technologii przewiertów sterowanych, co znacznie skraca czas realizacji zadania. W wyniku wykonanych prac rury azbestowe zostaną zastąpione rurami PE, co pozwoli na bezawaryjne i długoletnie użytkowanie w latach następnych. Długość wymienianej sieci wodociągowej to 2800 metrów. Na zadanie zostanie pozyskana preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

zAGORZYCE    zAGORZYCE    ZAGORZYCE