ogólne

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice – Dziadówki

6 listopada, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. realizuje kolejne zadanie z zakresu gospodarki wodociągowej – budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice – Dziadówki w gminie Miechów. Celem budowanego wodociągu jest zabezpieczenie w wodę pitną gospodarstw domowych zlokalizowanych wzdłuż wodociągu, borykających się od dłuższego czasu z problemem niedoboru wody. Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100 RC o średnicy fi 110 mm, na trasie zostanie również zamontowana żelbetowa komora redukcyjno – wodomierzowa oraz 3 hydranty nadziemne. Planowany termin zakończenia prac związanych z przedmiotową inwestycją – koniec listopada 2019r.