aktualności, przetargi

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. w 2020 roku

6 listopada, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. w 2020 roku.

Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, Sekretariat nie później niż do dnia: 14 listopada 2019 r. godz. 10:45.

Dokumenty:

Ogłoszenie nr 619005

SIWZ_energia_ZWIK popr

Załącznik nr 1 Wykaz punktów

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz_Ofertowy_ZWIK

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Oświadczenie_Wykonawcy_ZWIK

Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_Umowy_ZWIK

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Oświadczenie_Grupa_Kapitałowa_ZWIK

 

Informacja z otwarcia ofert energia_2019 (14.11.2019)

Unieważnienie postępowania (15.11.2019)