aktualności, ogólne, przetargi

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SP. Z O.O. W 2020 ROKU

15 listopada, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. w 2020 roku.

Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, Sekretariat nie później niż do dnia: 26 listopada 2019 r. godz. 10:45.

Dokumenty:

SIWZ_energia_ZWIK

Załącznik nr_1 Wykaz punktów_ZWIK

Załącznik nr_2_do_SIWZ_Formularz_Ofertowy_ZWIK

Załącznik nr_3 do SIWZ Formularz cenowy_ZWIK

Załącznik nr_4_do_SIWZ_Oświadczenie_Wykonawcy_ZWIK

Załącznik nr_5_do_SIWZ_Wzór_Umowy_ZWIK

Załącznik nr_6_do_SIWZ_Oświadczenie_Grupa_Kapitałowa_ZWIK

 

Pismo wyjaśnienie siwz

Wykaz punktów zał nr 1 ok

Informacja z otwarcia ofert energia elektryczna 2_2019 (26.11.2019)

Zawiadomienie o wyniku_postępowania_energia 2019 (02.12.2019r)