aktualności, ogólne, przetargi

DRUGI PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ ROZRZUTNIKA FMR AGROMET

27 października, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż rozrzutnika polskiego producenta maszyn rolniczych FMR Agromet.
Znak sprawy: ZO/13/1/2022
Zainteresowani zakupem proszeni są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 03 listopada 2022 r., do godz. 11:00.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Szczegóły w załącznikach:
Ogłoszenie_rozrzutnik_27.10.2022 r.
Załącznik nr 1_formularz ofertowy_rozrzutnik
Załącznik nr 2_projekt umowy_rozrzutnik
Załącznik nr 3_dok. fotograficzna
Unieważnienie z dnia 07.11.2022 r.