aktualności, ogólne

INFORMACJA NA TEMAT WYSOKOŚCI TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI

9 stycznia, 2020, Autor: zwik

Szanowni odbiorcy,

w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomych podwyżek cen za wodę i ścieki od nowego roku, Zarząd Spółki informuje, że od dnia 01.01.2020r. nie będą obowiązywać dopłaty z budżetu Gminy Miechów do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.

TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. pozostają bez zmian.

Do tej pory mieszkańcy z własnej kieszeni pokrywali część taryfy wyliczonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. i obowiązującej od września 2018 roku. Taryfa ta (Decyzja nr KR.RET.070.296.2018 z dnia 14.08.2018r), została zatwierdzona na okres 3 lat (do września 2021) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zaś bez dopłat mieszkańcy zapłacą 100 procent kosztów za wodę i ścieki.

Obecnie (wg obowiązujących taryf) odbiorcy zapłacą:

Za wodę –

gospodarstwa domowe, wielolokalowe, odbiorcy ryczałtowi – 3,78 zł netto/1m3,

instytucje oraz pozostała działalność nieprzemysłowa – 3,68 zł netto/1m3,

odbiorcy przemysłowi – 4,29 zł netto/1m3.

Za ścieki –

gospodarstwa domowe, wielolokalowe, odbiorcy ryczałtowi, instytucje oraz pozostała działalność nieprzemysłowa – 5,95 zł netto/1m3,

odbiorcy przemysłowi – 7,63 zł netto/1m3,

ścieki dowożone – 9,24 zł netto/1m3.

 

Jednocześnie informujemy, że średnie ceny w województwie małopolskim kształtują się w wysokości:

5,21 zł [brutto zł/m3] za wodę dla gospodarstw domowych

8,25 zł [brutto zł/m3] za ścieki dla gospodarstw domowych

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poniżej zamieszczamy decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 2018 roku, zatwierdzającą wysokość taryf dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.

Taryfy-zatwierdzone-PGW Wody Polskie_2018