aktualności, ogólne, przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU BHP

10 stycznia, 2020, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2020 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów (sekretariat).

Poniżej treść zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe_Bhp 2020

Bhp informacja z otwarcia ofert 2020

Zawiadomienie o wyborze bhp_2020