ogólne

Komunikat!!!

20 marca, 2020, Autor: zwik

Szanowni odbiorcy,

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Zakładu, w nawiązaniu do komunikatu z 12.03.2020r., informujemy, że do odwołania inkasenci nie będą dokonywać odczytów. Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy telefonicznie, drogą e-mail zbyt@zwikmiechow.pl lub poprzez stronę internetową www.zwikmiechow.pl.

W przypadku braku podania odczytu wskazań wodomierzy i/lub urządzenia pomiarowego faktura zostanie wystawiona na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków z poprzedzającego okresu rozliczeniowego lub na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rzeczywiste stany zostaną skorygowane po następnym możliwym odczycie inkasenta. Płatności z tytułu świadczonych usług przez naszą Spółkę można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej lub w bankach.