aktualności, ogólne

UZYSKANE DOFINANSOWANIE NA PROJEKT E-WODA !!!

17 marca, 2020, Autor: zwik

Miło nam poinformować, że  dniu 12 marca 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 392/20 w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru do dofinansowania 17 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 22 468 703,45 zł.

Projekt z Gminy Miechów pod nazwą „Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów” uzyskał najwyższą liczbę punktów i zajął 1 miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Wartość naszego projektu to 1 551 722,49 zł, w ramach którego zostanie  wdrożony system informatyczny e-woda składający się z następujących zadań:

1) Utworzenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta (zwanego również eBOK), które ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych e-usług Publicznych w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej,

2) Wdrożenie Systemu e-Woda, którego najważniejszą częścią będzie kompleksowa wymiana blisko 4 000 zwykłych wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową, która pozwala na zdalny odczyt wodomierzy poprzez terminal z odległości kilkudziesięciu metrów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku czy mieszkań.

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Oparty został na najnowszej technologii gwarantującej niski pobór mocy, a tym samym długoletnią, bezobsługową pracę urządzeń. Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to obniża ich koszty. System umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora. Odczyt dokonywany jest bez wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności użytkownika lokalu.

E-usługi dadzą klientom możliwość załatwienia przez internet wiele spraw, wymagających obecnie wizyty w siedzibie Spółki, np. złożenie wniosku o wydanie warunków, o
zaopatrzenie w wodę, o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, o odprowadzanie ścieków, o zwrot nadpłaty, o dokonanie korekty faktury, o rozłożenie płatności na raty,
o uzgodnienie projektu, o wydanie warunków na podłączenie się do sieci, o zawarcie umowy – woda i odbiór nieczystości płynnych, o zmianę danych do fakturowania, wypowiedzenie umowy,  zlecenie wykonania usługi, zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego, zlecenie pobrania próbek wody do badania. Każdy klient po zalogowaniu będzie miał swoje indywidualne konto, gdzie będzie mógł przeglądać historię dotyczącą rozliczeń, a także złożonych wniosków, otrzymanych odpowiedzi. W ramach projektu planowane jest wdrożenie 19 e-usług. 

Realizacja projektu przyniesie znaczne korzyści: ułatwienie dostępu do usług publicznych dla obywateli i innych klientów zewnętrznych, zwiększenie szybkości wymiany informacji, szybszą i sprawniejszą obsługę klienta, zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie, niezbędnych dla załatwienia sprawy.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.