aktualności, ogólne

Nowy cennik – nieczystości ciekłe

7 listopada, 2018, Autor: zwik

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowego cennika za usługi związane z opróżnieniem zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków, transport i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych. Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi z terenu gminy Miechów, zlecających opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące będzie miał zastosowanie rabat 20 % od opłaty całościowej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Szczegóły pod linkiem:

Ceny wywozu nieczystości płynnych