aktualności, przetargi

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki

7 listopada, 2018, Autor: zwik

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponownie zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki.

Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

Poniżej treść zaproszenia.

Zapytanie_badanie_sprawozdania_finansowego_2018_2

W trakcie składania ofert jeden z oferentów zadał pytanie dot. przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie oraz odpowiedź