aktualności, ogólne

Umowa współpracy w zakresie przekształcenia odpadów biodegradowalnych

23 maja, 2022, Autor: zwik

W dniu 20.05.2022 roku w siedzibie Spółki została podpisana umowa współpracy z firmą Mikrobiotech Sp. z o.o.  w zakresie przekształcenia odpadów biodegradowalnych w środek poprawiający właściwości gleby. Firma sporządzi i złoży kompletny wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby (nawozu), o którym to pozwoleniu mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Produkt powstanie  z komunalnych osadów ściekowych z instalacji  zlokalizowanej w Komorowie, zamienionych w produkt w postaci bezpiecznego i skutecznego nawozu, możliwego do powszechnego stosowania w uprawach polowych oraz w uprawie roślin ozdobnych. Środek poprawiający właściwości gleby, może być doskonałą alternatywą dla coraz droższych nawozów sztucznych. Przewidywane wprowadzenie do obrotu produktu szacowane jest w drugiej połowie 2023 roku.