aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ZWiK w Miechowie Sp. z o. o.

2 czerwca, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na Budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
Zadanie 1
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na potrzeby budynku administracyjnego, pompowni oraz ujęcia wody przy ulicy Racławickiej 41 w Miechowie.
Zadanie 2
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na potrzeby Punktu Ładowania Autobusów przy ulicy Racławickiej 41 w Miechowie.

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o. ul. Racławicka 41,
32-200 Miechów do dnia 09.06.2022 r. do godz.10:00.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Zał 1-3a wersja edytowalna

Załącznik nr 4_Wzór umowy

Zmiana treści zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty