aktualności, przerwy w dostawie wody

PRZERWA W DOSTAWIE WODY – UL. POWSTAŃCÓW, PORADÓW, WYMYSŁÓW, CELINY POJAŁOWSKIE

7 września, 2022, Autor: zwik

Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców ul. Powstańców, Poradowa, Wymysłowa, Celin Pojałowskich, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 08.09.2022 r. w godz. od 730 do godz. 1300 nastąpi brak dostawy wody.

Prosimy odbiorców wody o zabezpieczenie zapasu na czas przerwy w dostawie wody.

Za uciążliwość spowodowaną brakiem wody przepraszamy.