aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Dostawa używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z piaskarką i pługiem

14 września, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na:

„Dostawę używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z piaskarką i pługiem”.

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o. ul. Racławicka 41,

32-200 Miechów do dnia 21.09.2022 r. do godz. 12:30.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Oświadczenie_art_7_ust_1

Zawiadomienie o wyborze oferty