aktualności, przetargi

PRZETARG – DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SP. Z O.O. W 2022 ROKU

17 września, 2021, Autor: zwik

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie:

Dostawa energii elektrycznej do budynków znajdujących się w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. w 2022 roku.

Termin składania ofert: 27.09.2021 r., godz. 10:00.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/99759ce7-0192-418a-9497-982049ca3bcc