aktualności, ogólne, przetargi

Przetarg – Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

9 listopada, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie:

Dostawa energii elektrycznej do budynków znajdujących się w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r..

Termin składania ofert: 17.11.2021 r., godz. 10:00.

Link do strony postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a303368b-005e-48f6-957d-9130ac80566c