aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Dostawa fabrycznie nowego ciągnika przeznaczonego do wykonywania zadań komunalnych z zakresu wywozu nieczystości ciekłych

10 listopada, 2022, Autor: zwik
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika przeznaczonego do wykonywania zadań komunalnych z zakresu wywozu nieczystości ciekłych”.
Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 17.11.2022 r. do godz. 12:30.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl
Załączniki:
Ogłoszenie_Dostawa ciągnika
Załącznik nr 1_formularz ofertowy_ciągnik
Załącznik nr 2_Wzór umowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie_art_7_ust_1
Pytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o wyborze oferty