AKTUALNOŚCI

aktualności, ogólne

Uruchomienie terminala płatniczego

29 października, 2018, Autor: zwik

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że w kasie zakładu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym zakładzie jest odpowiedzią na oczekiwania petentów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy […]

ogólne, przetargi

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki

25 października, 2018, Autor: zwik

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki. Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2018 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Poniżej treść zaproszenia. Zapytanie_badanie_sprawozdania_finansowego_2018 Miechów, dnia 07.11.2018r. Unieważnienie zapytania […]

przetargi

Zapytanie ofertowe „Dostawa 30 ton węgla (15 ton sortymentu kostka, 15 ton sortymentu orzech) do siedziby ZWIK w Miechowie sp. z o.o.”.

3 października, 2018, Autor: zwik

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SPÓŁKA Z O. O. UL. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na dostawę węgla sortymentu kostka oraz orzech, wraz z dowozem i rozładunkiem. Zapraszamy do składania ofert. Poniżej treść zapytania oraz formularz ofertowy. Zapytanie 2018 Zawiadomienie_o wyborze_1_2018

ogólne

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów

19 września, 2018, Autor: zwik

Informujemy, że Rada Miejska w Miechowie w dniu 12 września 2018 roku podjęła uchwałę NR XLI/652/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów. W/w regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem, […]

aktualności, ogólne

WAŻNY KOMUNIKAT – Opłaty z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

24 sierpnia, 2018, Autor: zwik

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków prosimy o niezwłoczne uregulowanie wszelkich zaległości z tego tytułu. Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. […]

aktualności, ogólne

Możliwość odbioru osadów ściekowych do wykorzystania w rolnictwie

17 sierpnia, 2018, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że ma do przekazania komunalne, ustabilizowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Komorowie. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania tych osadów zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia z nami współpracy. Ze względu na dużą zawartość substancji organicznych, niezbędnych do działalności mikroorganizmów oraz substancji wykorzystywanych do tworzenia humusu, […]

aktualności, ogólne

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

16 sierpnia, 2018, Autor: zwik

W związku z rozwojem struktur firmy poszukujemy obecnie kandydatów/kandydatek na stanowisko Głównego Księgowego. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało : prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych, sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości, bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi, […]

aktualności, ogólne

Usługi wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

6 sierpnia, 2018, Autor: zwik

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. wykonuje szereg usług dla odbiorców z branży wodno – kanalizacyjnej. Szczegóły oraz bliższe informacje na stronie internetowej zakładu w panelu – Cennik usług oraz pod nr telefonu 41 383 11 19. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!  

aktualności, ogólne

Awaria sieci wodociągowej os. Kolejowe

18 lipca, 2018, Autor: zwik

Awaria sieci wodociągowej os. Kolejowe Trwa przerwa w dostawie wody do kilkunastu gospodarstw – os. Kolejowe. Zakład jest w trakcie usuwania awarii, aby jak najszybciej przywrócić dostawę wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy. Awaria usunięta, przywrócono dostawę wody.

aktualności, ogólne

Zapraszamy do korzystania z e-faktury

17 lipca, 2018, Autor: zwik

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom został uruchomiony moduł E – faktura, który daje możliwość otrzymywania elektronicznej faktury na wskazany przez Państwa adres mailowy. Jak skorzystać z usługi: Ze strony internetowej (panel – Strefa klienta) należy pobrać i wypełnić załącznik nr 1 ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”. […]