aktualności, ogólne

Podpisanie umowy preferencyjnej pożyczki z WFOŚIGW w Krakowie

2 stycznia, 2024, Autor: zwik

W dniu 21.12.2023r. Zarząd Spółki podpisał z WFOŚIGW w Krakowie umowę pożyczki w kwocie 290 128,06 zł na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych w miejscowości Zagorzyce, gmina Miechów”, którego koszt całkowity wynosi 356 857,51 zł. Realizacja zadania pozwoliła wymienić 2800 mb sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocementowych na rury z tworzyw sztucznych PE wraz z armaturą, co przyczyni się do poprawy jakości spożywanej przez mieszkańców wody. Obecnie pozostały do wykonania przepięcia przyłączy do wymienionej sieci wodociągowej, co powinno nastąpić w pierwszej połowie br. Wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Miechowie sp. z o.o.

wfos logo logo