aktualności, ogólne

WAŻNY KOMUNIKAT – Opłaty z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

24 sierpnia, 2018, Autor: zwik

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków prosimy o niezwłoczne uregulowanie wszelkich zaległości z tego tytułu. Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. […]

aktualności, ogólne

Możliwość odbioru osadów ściekowych do wykorzystania w rolnictwie

17 sierpnia, 2018, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że ma do przekazania komunalne, ustabilizowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Komorowie. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania tych osadów zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia z nami współpracy. Ze względu na dużą zawartość substancji organicznych, niezbędnych do działalności mikroorganizmów oraz substancji wykorzystywanych do tworzenia humusu, […]

aktualności, ogólne

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

16 sierpnia, 2018, Autor: zwik

W związku z rozwojem struktur firmy poszukujemy obecnie kandydatów/kandydatek na stanowisko Głównego Księgowego. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało : prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych, sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości, bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi, […]

aktualności, ogólne

Usługi wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

6 sierpnia, 2018, Autor: zwik

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. wykonuje szereg usług dla odbiorców z branży wodno – kanalizacyjnej. Szczegóły oraz bliższe informacje na stronie internetowej zakładu w panelu – Cennik usług oraz pod nr telefonu 41 383 11 19. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!