aktualności, ogólne

Możliwość odbioru osadów ściekowych do wykorzystania w rolnictwie

17 sierpnia, 2018, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że ma do przekazania komunalne, ustabilizowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Komorowie. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania tych osadów zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia z nami współpracy. Ze względu na dużą zawartość substancji organicznych, niezbędnych do działalności mikroorganizmów oraz substancji wykorzystywanych do tworzenia humusu, ich dodatek do wierzchniej warstwy gruntu ma bardzo pozytywny wpływ na procesy glebotwórcze. Ponadto są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin.

Zapewniamy załadunek osadu, bezpłatne badania osadów ściekowych, bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe mają być stosowane oraz udostępnienie wyników badań osadów i gruntów. Odbierający osady zapewni transport i odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu.

Osad jest przekazywany nieodpłatnie.

Chętnych do odbioru osadu prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

41 383 09 47, 533 373 934 lub e-mail: oczyszczalnia@zwikmiechow.pl

Poniżej do pobrania zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie.

Zasady stosowania osadów ściekowych