aktualności, ogólne

KOMUNIKAT – ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE LEGIONNELI

28 sierpnia, 2023, Autor: zwik

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi nasilenia występowania zachorowań spowodowanych bakteriami Legionelli, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że bakteria ta nie jest wykrywana w sieciach wodociągowych, z uwagi na ciągły przepływ wody i niską jej temperaturę, a występuje głównie w instalacjach wewnętrznych.

Informujemy zatem mieszkańców oraz zarządców obiektów unieruchomionych w okresie wakacyjnym i urlopowym o obowiązku dezynfekcji, płukania lub wygrzania wody zalegającej w wewnętrznej instalacji wodociągowej. Takie działania pozwolą uniknąć zanieczyszczenia wtórnego wody, minimalizują ryzyko namnażania się bakterii w wodzie wskutek jej zastoju w instalacjach. Działania powyższe należy przeprowadzić we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, w których występuje niski, nieregularny rozbiór wody lub obecnie są nieużywane odcinki sieci wewnętrznej. Zalecamy również przed ponownym uruchomieniem sieci wewnętrznej przeprowadzenie badania jakości wody w celu ustalenia jej bezpieczeństwa dla odbiorców.

Choroba legionistów wywołana jest przez wdychanie aerozolu wodnego, bardzo rzadko zdarza się zakażenie przez zachłyśnięcie wodą z bakteriami.

Poniżej artykuł na temat zwalczania bakterii Legionelli:

https://legionella.pl/zwalczanie-legionelli/