ogólne

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów

19 września, 2018, Autor: zwik

Informujemy, że Rada Miejska w Miechowie w dniu 12 września 2018 roku podjęła uchwałę NR XLI/652/2018
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów. W/w regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem, który zamieszczamy poniżej.

Regulamin zaopatrzenia w wodę aktualny 2018