aktualności, ogólne, przetargi

Obsługa kadrowo-płacowa Spółki

2 grudnia, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. podejmie współpracę z firmą świadczącą pełny zakres usług związanych z przygotowaniem, właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej oraz związanej z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników, naliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, przejmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za realizację zadań.

Jesteśmy firmą świadczącą usługi komunalne dla mieszkańców. Główny profil to zapewnienie dostaw wody, odbiór nieczystości, dostawy ciepła, usługi wodnokanalizacyjne, usługi sprzątania, utrzymania zieleni oraz obsługa transportu komunikacji miejskiej. Ilość pracowników nie przekracza 60 osób.

Przewidywany zakres czynności:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie listy płac,
 • przygotowywanie list obecności,
 • sporządzanie umów o pracę oraz zleceń
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników,
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • rozliczenia z US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT4R, PIT11),
 • ewidencja wypłat z ZFŚS,
 • wypełnianie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie dot. kadr,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami,
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych niezbędnych dla bieżącego zarządzania organizacją,
 • inne zadania z zakresu kadrowo-płacowego dotyczącego zatrudnionych pracowników.

Zlecenie będzie wykonywane w siedzibie Spółki a Zleceniobiorca będzie obowiązkowo dostępny dla pracowników oraz Zarządu Spółki w dni robocze. Proponowany czas – 2 godziny dziennie.

Oferty proszę składać do dnia 15.12.2021r. w siedzibie Spółki: ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów lub wysłać na adres e-mail Spółki.

Dane kontaktowe na stronie internetowej www.zwikmiechow.pl