aktualności, ogólne, przetargi

Dostawa energii elektrycznej do budynków znajdujących się w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

1 grudnia, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Dostawę energii elektrycznej do budynków znajdujących się w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.”

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 02.12.2021 r. do godziny 15:00

Zapytanie ofertowe_dostawa energii

Załącznik_nr_1_wykaz_PPE

Załącznik_nr_2_Formularz_Ofertowy

Załącznik_nr_3_Formularz_cenowy

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_Wykonawcy

Załącznik_nr_5_Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty