aktualności, ogólne, przetargi

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA CASE IH PUMA 145

3 listopada, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż ciągnika CASE IH PUMA 145.
Znak sprawy: ZO/14/2022

Zainteresowani zakupem proszeni są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 17 listopada 2022 r., do godz. 11:00.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Szczegóły w załącznikach:
Ogłoszenie_ciągnik CASE IH PUMA 145
Załącznik nr 1_formularz ofertowy_ciągnik
Załącznik nr 2_projekt umowy_ciągnik CASE
Załącznik nr 3_dok. fotograficzna
Zawiadomienie o wyborze oferty